Bariatrik Beslenme

Obezitenin giderek artması son zamanlarda bariatrik cerrahinin daha çok gündeme gelmesine neden olmaktadır. Kimi için son bir umut, kimi için sihirli bir değnek olan bariatrik cerrahi; aslında obezitenin çözümü için uzmanlarca son basamak olarak düşünülmektedir. Elbette cerrahi sihirli bir değnek değil, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak için çok iyi bir araçtır.

Bariatrik cerrahi geçirmiş kişilerin ameliyatları sonrasında dikkat etmesi gereken beslenme ilkeleri mevcuttur. “Ameliyat oldum, bitti!” diye düşünülmemeli ve değiştirilemeyen alışkanlıklar için ameliyat bir fırsat bilinip hayat tarzında köklü değişiklikler yapılmalıdır.

Bariatrik beslenme; bariatrik cerrahi ameliyatı kesinleşmiş kişilerin ameliyat öncesi/sonrası beslenme terapilerini ve takibini kapsayan bir süreçtir. Özellikle balayı periyodu olarak bilinen ilk yıl bariatrik beslenme ilkelerinin alışkanlık haline getirilebilmesi açısından son derece önemlidir.

Bariatrik beslenmede amaç kesinlikle her şeyden az yemek değildir. Asıl amaç cerrahi sonrası beslenme alışkanlıklarımızı ve yaşam tarzımızı değiştirebilmektedir. Bu süreci daha da kolaylaştırmak için bu alanda uzmanlaşmış bariatrik beslenme uzmanlarının tavsiyesini dikkate almak son derece önemlidir.

Bariatrik beslenme hakkında kişiler pek çok şey okumuş ve bu konuda bilgi sahibi olmuş olabilir ama asıl mesele uygulanabilirlik ve sürekliliktir. İşte bu noktada uzmanlaşmış bariatrik beslenme uzmanları devreye girmektedir.  

Bariatrik beslenmeyi ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası beslenme diye ikiye ayırabiliriz. Ameliyat öncesi beslenme eğitimi kişiyi süreçle ilgili bilgilendirme, gerektiğinde ameliyat öncesi az da olsa kilo kaybı sağlama ve ameliyat sonrası beslenme terapilerine hazırlamaktır.

Ameliyat sonrası beslenme terapileri ise 4 ayrı aşamadan oluşmaktadır. İlk 2 hafta proteinden zengin sıvı beslenme dönemi, 3.ve 4. hafta proteinden zengin püre beslenme dönemi, 5. ve 6. hafta proteinden zengin yumuşak beslenme dönemi ve 8. haftadan sonra proteinden zengin katı beslenme dönemi hastalarımızı beklemektedir. Bu dönemlerden sonra belli aralıklarla yapılan beslenme terapilerinin beslenme alışkanlıklarının kalıcı olmasında büyük etkisi vardır.

Bariatrik cerrahi; sadece zayıflama odaklı olmamalı aksine sağlıklı yaşam için yeni bir adım olarak düşünülmelidir.

BariatrikLAB; sağlığınız için attığınız bu büyük adımda; bariatrik beslenme uzmanlarıyla bu süreci ve sonrasını en verimli ve doğru bir şekilde geçirmenizi sağlayacaktır.

BariatrikLab Beslenme Ekibi