OBEZİTE AMELİYATLARININ GÜVENİLİRLİĞİ

Cerrahi

Yeni bir araştırma, Tip 2 diyabeti olan ve obezite ameliyatı yapılarak kilo verme işlemi uygulanan kişilerde, komplikasyon ve/veya ölüm oranının düşük olduğunu gösteriyor.

Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneğinin 2015 de Boston'da yapılan yıllık toplantısında bu araştırmanın sunumu da programa dahil edildi ve aynı zamanda internette Diyabet, Obezite ve Metabolizma dergisinde de yayınlandı.

Cleveland Klinik Bariatrik ve Metabolik Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, 16.500'den fazla Tip 2 diyabeti olan, obezite ameliyatı geçirmiş yaklaşık 67.000 Tip 2 diyabet hastasının verilerini incelediler.

Araştırmacılar obezite ameliyatı geçirmiş hastalarının 30 günlük komplikasyon oranının, safra kesesi ameliyatı ve histerektomi (rahim alınması) ile hemen hemen aynı olduğunu buldular. Obezite ameliyatı geçiren hastalarında 30 günlük ölüm oranı, diz protezi ameliyatı oranı ile hemen hemen aynı, kalp ameliyatının ise onda biriydi. Ayrıca araştırmalar  diyabetli hastalarda obezite ameliyatlarının olumlu etkilerinin birkaç gün veya saat içinde görüldüğünü ortaya koydu. Araştırmanın yazarları yaptıkları basın açıklamasında bazı durumlarda hastaların hastaneden çıktıktan sonra artık diyabet ilaçlarına ihtiyaçlarının kalmadığını belirttiler.

Obezite ameliyatları bir zamanlar riski yüksek bir ameliyat olarak tanımlanıyordu, ama bu çalışmanın sonuçları artık ameliyatın sıkça yapılan safra kesesi, apandisit ve diz protezi ameliyatları kadar güvenli olduğunu ortaya koydu.

Diğer taraftan Obezite Ameliyatlarındaki güvenilirlik İngiliz Obezite ve Metabolik Cerrahi Derneği (BOMSS) tarafından yeni yapılan çalışmalarla da onaylandı!

Ulusal Obezite Cerrahisi Kayıt Dairesi (NBSR) tarafından BOMSS adına açıklanan sayılar, 2012-2014 yılları arasında,  hastanelerde 7 (yedi) kaydedilmiş ölüm ile  %0.07 gibi bir ölüm oranı olduğunu ortaya koydu. Bu oran %99.93 yaşama oranına eşittir!

2013-2014 yılı içinde, kaydedilen toplam temel obezite ameliyatı sayısı 5.419, bütün ameliyatlardan sonra hastanede kalma süresi ortalama 2.6 gündü.

Sonuç olarak; yapılan yeni araştırmalar obezite ameliyatlarının apandisit ve/veya safra kesesi ameliyatı gibi oldukça yoğun yapılan işlemler kadar güvenilir olduğunu gösteriyor.

 

Prof. Dr. Halil Coşkun