OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI ÖNCELİK NEDEN PROTEİNLERDE?

Beslenme

Yemek yeme sinyali, ağırlık kaybı ve ağırlık yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Enerji alımının düzenlenmesi ve günlük diyette protein örüntüsünün ağırlık kaybı ve yönetimi üzerinde olumlu etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Diyet proteininin tartışılmaz bir özelliği ise, karbonhidrat ve yağdan daha fazla ve uzun sürekli doygunluğa sebep olmasıdır.

                Doygunluk, midedeki doluluk sinyali ile öğün sonrasında yemeye devam etmeme arzusunu ifade eder. Araştırmacılar, günlük diyette var olan protein, karbonhidrat ve yağa oranının enerji miktarında rol oynadığını savunmaktadırlar. Gün boyunca protein oranının yüksek olduğu bir diyetin, karbonhidrat ve yağdan gelen toplam enerji alımının azalttığı; aksine gün boyunca daha düşük proteinli bir diyetin tüketiminin, karbonhidrat ve yağdan gelen toplam enerji alımının arttırdığı savunulmaktadır. Buna benzer bir çalışmada, diyetteki protein oranı  %15'den %25'e  yükseldiğinde, toplam enerji alımı değişmemiş; fakat diyet proteini %15'den %10'a düşürüldüğünde ise çalışmaya katılan gönüllülerin  günde aldıkları enerjinin yaklaşık 260 kalori arttığı görülmüştür.

                Bariatrik cerrahi sonrası kişilerin beslenme ilkelerinde proteinlere öncelik verilmesinin asıl nedeni yapı taşımız olmalarının dışında vermiş oldukları uzun süreli tokluk hissi ve ardından daha az enerji alımını sağlamalarıdır. Ameliyatın üzerinden uzun zaman geçmiş ve geri ağırlık kazanımı olmuş kişilerin beslenme örüntüleri değerlendirildiğinde; besin tercihlerini daha çok karbonhidratlardan yana kullandıkları bu nedenle daha sık acıkıp daha çok şekerli besinleri arzuladıkları saptanmıştır. Tüm bu nedenler göz önüne alındığında ‘İLK LOKMA PROTEİN, SON LOKMA PROTEİN’ ilkesine bağlı kalmanın hem balayı dönemindeki kilo kaybına hem de uzun sürede geri kilo kazanımına engel olması açısından önemini ortaya koymaktadır.