Revizyonel (Tekrar) Obezite Ameliyatı Nedir?

Revizyon cerrahisi bariatrik cerrahinin en fazla deneyim gerektiren alanıdır. Bugün için tüm dünyadaki bariatrik cerrahi uygulamalarının yaklaşık %5-10’nunu oluşturmaktadır.

Revizyonel bariatrik cerrahi denildiğinde iki temel kavramın bilinmesi gerekmektedir;

1- Revizyon Bariatrik Cerrahi

Yeterli kilo kaybıyla sonuçlanmayan ya da kilo alımı ile sonuçlanan cerrahiler sonrası bariatrik cerrahi;

 • Kilo kaybının %50 EWL’nin (fazla kilo kaybı yüzdesi) altında olması
 • Son kaybettiği kilonun %15’inden fazlasını geri alması
 • Yandaş hastalıkların düzelmemesi

2- Re-operatif Bariatrik Cerrahi

 • Bariatrik cerrahinin komplikasyonları için yapılan cerrahi

Başarısız Hastayı Değerlendirme

Hasta mı operasyonu başarısız kıldı yoksa operasyon mu hastayı başarısız kıldı? yoksa program mı hastayı başarısız kıldı? Tüm bu soruların cevapları titizlikle değerlendirildikten sonra revizyonel bariatrik cerrahi kararı verilmelidir. Bunlar;

 • Doktor, psikiatrist ve diyetisyen tarafından hastadan detaylı bir anamnez almak
 • Stres faktörlerinin ve medikal tedavilerin üzerinden geçmek
 • Yakın takip
 • Destekleyici gruplar
 • Üst GiS endoskopisi
 • Üst GİS pasaj grafileri
 • Operasyon notlarının üzerinden geçmek

Hangi Hastalar Revizyonel Cerrahi İçin Uygun Değildir

Revizyonel cerrahi için başvuran bazı hastalar aşağıdaki durumları içeriyorsa ameliyat için geri çevrilerek uygun şartların sağlanması beklenmelidir;

 • Uyuşturucu madde kullananlar
 • Reflü şikayeti olup medikal tedavi görmemiş olanlar
 • Maladaptif yemesi olanlar
 • Vitamin ve nutrisyonel destek almak istemeyen hastalar

Yukarıdaki tüm durumlar titizlikle değerlendirilmeli ve mutlaka deneyimli bir bariatrik cerrah, bariatrik beslenme uzmanı, bariatrik psikiyatist/psikolog ekibinin bulunduğu bir yapı içinde değerlendirme yapılarak revizyonel cerrahi için son karar verilmeldir.

Prof. Dr. Halil Coşkun