Yrd. Doç. Dr. Erkan Yardımcı

1983’te Hatay’da doğdu. Tıp öğrenimini 2002-2008 yılları arasında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyarak tamamladı. Genel Cerrahi Uzmanlığını İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamlayarak Genel Cerrahi Uzmanı oldu (2009-2014).

Obezite ve Metabolik cerrahi eğitimine asistanlık yıllarında Prof. Dr. Halil Coşkun ile beraber başladı (2010). Obezite Cerrahisi (Laparoskopik Sleeve Gastrektomi ve Laparoskopik Gastrik Bypass) ve ileri düzey Laparoskopik Cerrahi deneyimini arttırmak için Harvard Medical School Massachusetts General Hospital (ABD) Bariatrik Cerrahi ve Minimal İnvaziv Cerrahi Departmanında Observer Fellow olarak Prof. Matthew M. Hutter ile çalışmalarda bulundu (2014).

Genel Cerrahi Uzmanlığını takiben uluslararası ve ulusal bilimsel sunumlar ve makaleler: Obezite Cerrahisi ile ilgili yaptığı ilk deneysel çalışmayla 1. Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi’inde en iyi sözlü bildiri ödülünü aldı (2015). Dünyanın en iyi cerrahi dergilerinden biri olarak kabul edilen Surgical Endoscopy de Prof. Dr. Halil Coşkun ile beraber yazdıkları makalenin 2016 yılında yayımlanmasının dışında uluslararası ve ulusal dergilerde birçok orjinal klinik prospektif-retrospektif çalışmalar, deneysel çalışmalar ve vaka takdimleri yayımlandı.

Dr. Yardımcı 2014 yılında Genel Cerrahi Uzmanı ünvanını almıştır.  2015-2016 yılları arasında Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü yerine getirmiştir. 2016 yılından itibaren Prof. Dr. Halil Coşkun ile birlikte BariatrikLab Ekibinde çalışma başlamıştır. Dr. Yardımcı 2017 yılı itibariyle Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesinde kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak da akademik çalışmalarına devam etmektedir.