Yrd. Doç. Dr. Güzin Sevinçer

1975 yılında İstanbul’da doğdu. 1998 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Tıp Doktoru olarak mezun oldu. 1999-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında “Demansta Davranışsal ve Psikolojik Semptomların Pre-Morbid Kişilik Özellikleri ile İlişkisi” başlıklı tezini vererek Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

Nöropsikolojik testler, Psikodrama, Stratejik Aile Terapisi, EMDR, Çift Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Interpersonal Terapi, Dinamik Psikoterapi alanlarında özel eğitimler almıştır.

Ana çalışma konuları; Yeme Bozuklukları, Obezite, Bariatrik Cerrahi öncesi ve sonrası psikiyatrik problemler alanlarıdır.

2014 yılında ABD, North Dakota, Neuropsychiatric Research Institute’de Prof. Dr. James E. Mitchell’in supervizyonunda Research Fellow olarak Bariatrik Cerrahi ve Yeme Bozuklukları alanında çalışmalar yaptı.

Dr. Sevinçer halen İstanbul Gelişim Üniversitesi İİSBF Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi ve serbest hekim olarak meslek yaşamını sürdürmektedir.